Starta sommaren med dragspel!

2014-02-12

Hajstorps Dragspelstämma

Tid: Fredag 6/6 - Lördag 7/6 2014.

Va hôller di på mekk? Var hôller di hus? Sulle di inte vara här nu?
Den legendariske dragspelaren Nisse Lind är en av våra största inspirationskällor.