Jazzmagasinet 2015 | 1

2015-04-09

Jazzmagasinet 2015 1-sid1

Jazzmagasinet 2015 1-sid2

Va hôller di på mekk? Var hôller di hus? Sulle di inte vara här nu?
Den legendariske dragspelaren Nisse Lind är en av våra största inspirationskällor.