Bröderna Trück anno 2004

2008-06-03

Bosse, Per-Arne, Jonas, Eleonore, Magnus och Martin

Än så länge fastnar vi på bild...
Den legendariske dragspelaren Nisse Lind är en av våra största inspirationskällor.