Bröderna Trück anno 2007

2008-06-03

Bosse, Jonas, Johan, Eleonore, Magnus och Martin

Än så länge fastnar vi på bild...
Den legendariske dragspelaren Nisse Lind är en av våra största inspirationskällor.