Kilsbergens dragspelsstämma

2009-08-17

Scenen i Ånnaboda 15 augusti -09

Än så länge fastnar vi på bild...
Den legendariske dragspelaren Nisse Lind är en av våra största inspirationskällor.