Medverkan på stämma i Torsby hos Fam Snäll

Medverkan på dragspelsträff i Torsby. Hos familjen Snäll på Lusta loge.

Snart står vi på en scen nära dig - missa inte det!
Den legendariske dragspelaren Nisse Lind är en av våra största inspirationskällor.