Trolldragets stämma Trollhättan

Dragspelsträffen Trolldraget

Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan

Träffen öppnar 12:00 - scenprogram mellan 14:00-18:00

Snart står vi på en scen nära dig - missa inte det!
Den legendariske dragspelaren Nisse Lind är en av våra största inspirationskällor.